Home

MACHTELD VEENHOVEN TAXATIES werd in 2003 opgericht door drs M.W.J. Veenhoven-van Borssum Buisman.

Zij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In 1993 werd zij beëdigd als taxateur gouden en zilveren voorwerpen bij de Kamer van Koophandel in den Haag. Gedurende tien jaar was Machteld Veenhoven werkzaam als expert voor Glerum Auctioneers in den Haag en Amsterdam en vervolgens als adviseur voor diverse veilinghuizen. Vanaf 2003 werkt zij zelfstandig, zodat haar oordeel altijd onafhankelijk is. Haar specialisatie is het in goede banen leiden van onderlinge verdelingen van zilveren voorwerpen en familiejuwelen. Hierbij kan zij ook bemiddelen in de verkoop van bijzondere voorwerpen. Zij is begunstiger van de Federatie TMV (Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders).

Familiejuwelen, hoe die te verdelen?

Bij een verdeling van kostbaarheden hebben de betrokkenen vaak uiteenlopende drijfveren. De emotionele waarde van sieraden dreigt nogal eens te vervagen als blijkt dat er nauwelijks iets waardevols aan te ontdekken is. Omgekeerd, als een “lelijke” ring een grote waarde vertegenwoordigt, neemt zijn aantrekkelijkheid evenredig toe. Hiermee zal men rekening moeten houden, want het doel is uiteraard dat iedereen tevreden is met zijn of haar deel. Een “waardige” verdeling is een aardige verdeling met aandacht voor de waarde.
MACHTELD VEENHOVEN TAXATIES heeft zich gespecialiseerd in evenwichtige onderlinge verdelingen. Bijzonderheden van ieder voorwerp worden toegelicht en alle deelnemers ontvangen een rapport waarin een verdeelsleutel is toegepast.

Verzekeren of niet verzekeren?

Een deskundige beschrijving en waardebepaling van uw kostbaarheden kan voor u een geruststelling betekenen.
U weet wat u in huis heeft… en om uw hals. Als u uw meest waardevolle bezittingen en de juwelen die u het liefst draagt, verzekert tegen de vervangingswaarde, hoeft die favoriete halsketting geen “strop” voor u te worden. Bij diefstal, verlies of schade krijgt u namelijk de waarde van uw kostbaarheden van de verzekering terug op basis van de voortaxatie. Machteld Veenhoven is gekwalificeerd om hiervan een taxatierapport voor u te maken en zij geeft daarbij aan wat er wel en wat er niet in moet worden opgenomen. Dit rapport wordt door iedere verzekeraar geaccepteerd.

Verkopen, wat brengt het op?

De particulier die afstand wenst te doen van één of meerdere waardevolle objecten uit zijn of haar bezit en geen idee heeft voor welk bedrag, kan gebruik maken van de ervaring van Machteld Veenhoven. Als onafhankelijk taxateur kan zij de verkoopmogelijkheden overzien en, indien gewenst, als bemiddelaar behulpzaam zijn. Zij heeft daarbij een netwerk van eventuele gegadigden tot haar beschikking.

Ook bij een schenking aan een museum of aan een goed doel, bepaalt MACHTELD VEENHOVEN TAXATIES de waarde.

Hoe een collectie op te bouwen?

Het aantal verzamelaars van antieke voorwerpen neemt niet bepaald toe. Dit is dus het moment om een collectie op te bouwen. Uiteraard uitgaande van een bepaalde belangstelling. Machteld Veenhoven geeft graag advies bij het samenstellen van een verzameling, gelet op de authenticiteit en de conditie van de voorwerpen.

Amuseren en samen leren?

Door middel van presentaties streeft Machteld Veenhoven  naar een gelukkige combinatie van kennisoverdracht en ontspanning. Met de kennis en mogelijkheden van deze tijd voert zij haar gezelschap langs zowel opvallende als verborgen elementen uit het verleden. Min of meer vergeten gebruiken geven een cultureel reliëf aan schijnbaar onnozele voorwerpen. Op alle mogelijke manieren kunnen we objecten bekijken, maar vooral de mens en de tijdsgeest erachter zijn interessant. Iedereen heeft het tegenwoordig over cultureel erfgoed. Hier is een kans om zelf mee te werken aan het ontvangen en doorgeven van kennis van onze eigen beschaving.

Privacy verklaring:

Machteld Veenhoven Taxaties verwerkt uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, email en telefoon om in uw opdracht taxatierapporten bij u af te leveren ten behoeve van een verzekering, voor een onderlinge verdeling of om een door u gewenste bemiddeling tot stand te brengen bij verkoop of aankoop.

Machteld Veenhoven Taxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn voor taxatierapporten  voor verzekering is vier jaar, voor rapporten voor onderlinge verdeling en voor bemiddeling een jaar.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Machteld Veenhoven Taxaties verstrekt geen informatie aan derden.

Machteld Veenhoven Taxaties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.